SalMar forlenger avtale med VAMAR

 

Viderefører avtale

VAMAR AS har siden 2016 hatt en avtale med SalMar om leie av lektere for lusebehandling basert på spyling av laksen med sjøvann basert på teknologi levert av (Hydrolicer/Smir).  Samarbeidet har resultert i en svært effektiv metodikk for lusebehandling av laksen til SalMar.

VAMAR som er et søsterselskap av Vaagland Båtbyggeri har bygd og utrustet lekterne.  Disse leies ut og bemannes av egne folk fra SalMar. SalMar AS og VAMAR AS har blitt enige om å videreføre avtalen om leie og drift av lekterne SLC 02 og SLC 04 frem til 2025.

Avtalen omfatter leie, vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av lekterne.